Đi cho biết  - Về cho khôn

Đi Cho Biết, Về Cho Khôn

Sẽ mất chút thời gian vui lòng chờ...

Tìm trải nghiệm

Trải nghiệm Tìm lại

ĐẦM HÀU CHÚ HÙNG
Chi tiết
ĐẦM HÀU CHÚ HÙNG

Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Giá 80.000 VNĐ

HÁI NHÃN - BẮT HÀU  CHÚ NGỌC
Chi tiết
HÁI NHÃN - BẮT HÀU CHÚ NGỌC

Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Giá 50.000 VNĐ

Tìm hiểu quy trình làm thuốc
Chi tiết
Tìm hiểu quy trình làm thuốc

Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Giá 0 VNĐ

Trải nghiệm cào Nghêu - Làng chài
Chi tiết
Trải nghiệm cào Nghêu - Làng chài

Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Giá 50.000 VNĐ

Trải  nghiệm hoạt động làm bánh tráng Phú Hòa Đông
Chi tiết
Trải nghiệm hoạt động làm bánh tráng Phú Hòa Đông

Ho Chi Minh City - Trung Luong Expressway, Châu Thành, Tiền Giang

Giá 10.000 VNĐ

Tham qua bè cá (Nhà Vườn Sáu Cảnh)
Chi tiết
Tham qua bè cá (Nhà Vườn Sáu Cảnh)

Nhà vườn Sáu Cảnh, Bùi Hữu Nghĩa, Cần Thơ

Giá 20.000 VNĐ

Tham quan khu Cá Lóc Bay (Nhà Vườn Sáu Cảnh)
Chi tiết
Tham quan khu Cá Lóc Bay (Nhà Vườn Sáu Cảnh)

Nhà vườn Sáu Cảnh, Bùi Hữu Nghĩa, Cần Thơ

Giá 30.000 VNĐ

Trải nghiệm chài lưới bắt cá (Nhà Vườn Sáu Cảnh)
Chi tiết
Trải nghiệm chài lưới bắt cá (Nhà Vườn Sáu Cảnh)

Nhà vườn Sáu Cảnh, Bùi Hữu Nghĩa, Cần Thơ

Giá 50.000 VNĐ

Trải Nghiệm Bè Cá Bảy Bon
Chi tiết
Trải Nghiệm Bè Cá Bảy Bon

Cồn Sơn, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Cần Thơ

Giá 20.000 VNĐ