Đi cho biết  - Về cho khôn

Đi Cho Biết, Về Cho Khôn

Sẽ mất chút thời gian vui lòng chờ...

Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần DICHOBIET định hướng là một doanh nghiệp xã hội nhằm phát triển du lịch cộng đồng, bao gồm:

1. Số hóa và quảng bá các giá trị địa phương.

2. Giúp cộng đồng tạo ra sản phẩm du lịch trải nghiệm,

3. Ứng dụng nền tảng công nghiệp 4.0 để kết nối cung cầu,

4. Đào tạo người dân thành thạo kinh doanh dịch vụ du lịch

5. Cải thiện chất lượng cuộc sống cộng đồng cư dân địa phương

6. Nâng cao ý thức du lịch trách nhiệm để bảo vệ môi trường và văn hóa.

  • Tầm nhìn:

Là mô hình kinh tế cộng đồng làm du lịch hoàn hảo nhất Việt Nam

  • Sứ mệnh:

Phát triển du lịch cộng đồng bền vững trên nền tảng công nghiệp 4.0

  • Giá trị cốt lõi:

Tận tâm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo và vì lợi ích cộng đồng

  • Thông điệp:

ĐI CHO BIẾT - VỀ CHO KHÔN

“Một bước chân đi nhọc chẳng hề

Mang theo khát vọng thỏa đam mê

Chân trời góc biển bao điều lạ

Một bước chân khôn lúc trở về”

Công tác xã hội đang tham gia:

  • Tài trợ chương trình khởi nghiệp quốc gia, thông qua hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía nam.
  • Đào tạo kỹ năng cho SV thông qua chương trình Học Kỳ Doah Nghiệp