Đi cho biết  - Về cho khôn

Đi Cho Biết, Về Cho Khôn

Sẽ mất chút thời gian vui lòng chờ...

Giới thiệu

Ứng dụng Đi Cho Biết, là một sản phẩm của Công ty cổ phần DICHOBIET.
Cho phép người dùng đăng ký tài khoản, cơ bản chia làm 2 loại: người bán và người mua.
Người bán tạo bán các dịch vụ như ăn uống, điểm đến, dịch vụ, nhà nghỉ,.. và được chiết khấu thông qua hệ thống của DICHOBIET.
Người mua booking các hành trình có các dịch vụ của người bán, thanh toán nó, và thực hiện các dịch vụ theo như trong hành trình.
Hệ thống rating, chiết khấu một cách linh hoạt cho người bán và người mua.
DICHOBIET cung cấp một nền tảng về du lịch trải nghiệm.