Đi cho biết  - Về cho khôn

Đi Cho Biết, Về Cho Khôn

Sẽ mất chút thời gian vui lòng chờ...

Đối tác công ty

Đối tác chiến lược

  • Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp Phía Nam
  • Diễn đàn du lịch vừa và nhỏ Việt Nam VTF
  • Công ty TNHH Smentor
  • Cty TNHH TcodeVN
  • Trường Cao đẳng du lịch TP HCM
  •  SDRC - Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng.

Công tác xã hội đang tham gia:

  • Tài trợ chương trình khởi nghiệp quốc gia, thông qua hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía nam.
  • Đào tạo kỹ năng cho SV thông qua chương trình Học Kỳ Doah Nghiệp